Seedorff Design udformer og udfører hovedsageligt møbler og inventar på bestilling, til specifikke steder, funktioner og krav.Vores opgaver indgår i et spændingsfelt mellem det specielle rum, den specielle funktion og de særlige ønsker opdragsgiveren har. De færdige løsningerne skal kunne aflæses som tilhørende den lokale kontekst, den lokale arkitektur eller de betingelserne de konkrete funktioner stiller. Funktionerne skal være afklarede og tydelige for brugeren; et køkken skal ligne et køkken og ikke et kontor og det skal tåle at der bliver lavet mad i det. Men enhver opgaveløsning skal indeholde noget uventet, det skal give mening udover det funktionelle, det skal fortælle noget om brugeren og den samtid det indgår i. Med det rigtige design, erfaring og indgående kendskab til produktion er det muligt at fremstille special inventar og møbler til fordelagtige priser og med leveringstid omtrent som standart møbler. Vi arbejder ofte sammen med andre rådgivere, arkitekter eller vi samarbejder med andre firmaer om større og komplekse opgaver. Vi har i tidens løb løst opgaver indenfor et meget bredt område; udstillings design, shop design, kontor indretning, specialinventar, møbler, køkkener og inventar for private og offentlige. Et område har ikke fundet særskilt plads på websiden; grafisk design, bogdesign og skiltning. Grafisk design har løbende været en del af vores arbejde. Ofte som en integreret del af produkt- eller indretnings opgaver.

Det håndlavede og det industrielt fremstillede, er to sider af samme sag. Håndværket har stor indflydelse på alle vores opgaver. Når det er håndlavet, betyder det at det er fremstillet i et enkelte, eller i få eksemplarer helt eller delvis på vores eget værksted. Her har vi mulighed for at eksperimentere med materialer, samlinger og udformninger. Værkstedet er også stedet hvor nye designs til seriel produktion bliver udviklet. Derfor vil der være en glidende bevægelse mellem det vi her kalder Custommade og Handmade. Begge områder kalder vi også BETINGET DESIGN, enhver opgave løses på baggrund af en lang række BETINGELSER; rummet, materialerne, funktionen i bred forstand. Derudover vil en opgaveløsning også være betinget af TIDEN, den historiske ramme, sammenholdt med den virkelighed vi bevæger os i til daglig. En stor inspiration kommer orgelbyggerfaget. Orgelbygning er komplext netop fordi det skal forholde sig til rum, arkitektur, historie, klang og det skal udføres med en præcision der knap kan måles, men som skal ses, føles, mærkes og høres. Det er en forfinet håndværk som i sidste ende har til hensigt at skabe klang og musik i en helt specifikt arkitektonisk og kulturel ramme. Vi har fremstillet møbler, belysnings armaturer, talerstole, nodestativer og skiltning, med samme overbevisning; at tingene skal være relevante i sine omgivelser, de skal holde til brug, slid og skiftende tider. Fremfor alt skal løsningerne indeholde et udvidet funktionsbegreb, der når ud over de almene funktions og brugs krav.