Det håndlavede og det industrielt fremstillede er to sider af samme sag. Håndværket har stor indflydelse på alle vores opgaver. Når det er håndlavet, betyder det at det er fremstillet i et enkelt eller i få eksemplarer helt eller delvis på vores eget værksted. Her har vi mulighed for at eksperimentere med materialer, samlinger og udformninger. Værkstedet er også stedet hvor nye designs til seriel produktion bliver udviklet. Derfor vil der være en glidende bevægelse mellem det vi her kalder Custommade og Handmade. Begge områder kalder vi også BETINGET DESIGN, enhver opgave løses på baggrund af en lang række BETINGELSER: rummet, materialerne, funktionen i bred forstand. Derudover vil en opgaveløsning også være betinget af TIDEN, den historiske ramme, sammenholdt med den virkelighed vi bevæger os i til daglig. En stor inspiration kommer fra orgelbyggerfaget. Orgelbygning er komplext, netop fordi det skal forholde sig til rum, arkitektur, historie, klang og det skal udføres med en præcision der knap kan måles, men som skal ses, føles, mærkes og høres. Det er et forfinet håndværk som i sidste ende har til hensigt at skabe klang og musik i en helt specifik arkitektonisk og kulturel ramme. Vi har fremstillet møbler, belysnings-armaturer, talerstole, nodestativer og skiltning med samme overbevisning: at tingene skal være relevante i sine omgivelser, de skal holde til brug, slid og skiftende tider. Fremfor alt skal løsningerne indeholde et udvidet funktionsbegreb, der når ud over de almene funktions- og brugskrav.

Seedorff Design udformer og udfører hovedsageligt møbler og inventar på bestilling til specifikke steder, funktioner og krav. Vores opgaver indgår i et spændingsfelt mellem det specielle rum, den specielle funktion og de særlige ønsker opdragsgiveren har. De færdige løsninger skal kunne aflæses som tilhørende den lokale kontekst, den lokale arkitektur eller de betingelser de konkrete funktioner stiller. Funktionerne skal være afklarede og tydelige for brugeren; et køkken skal ligne et køkken – ikke et kontor – og det skal tåle at der bliver lavet mad i det. Men enhver opgaveløsning skal indeholde noget uventet, der skal give mening udover det funktionelle, der skal fortælle noget om brugeren og den samtid det indgår i. Med det rigtige design, erfaring og indgående kendskab til produktion er det muligt at fremstille specialinventar og møbler til fordelagtige priser og med leveringstid omtrent som standard møbler. Vi arbejder ofte sammen med andre rådgivere, arkitekter eller vi samarbejder med andre firmaer om større og komplekse opgaver. Vi har i tidens løb løst opgaver indenfor et meget bredt område; udstillingsdesign, shop design, kontorindretning, specialinventar, møbler, køkkener og inventar for private og offentlige kunder. Et område har ikke fundet særskilt plads på websiden: grafisk design, bogdesign og skiltning. Grafisk design har løbende været en del af vores arbejde, ofte som en integreret del af produkt- eller indretningsopgaver.